Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii i kardiologii do planowania inwestycyjnego i rozwoju systemu w regionach

W ramach projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departament Analiz i Strategii przewidział przeprowadzenie zadania polegającego na przełożeniu wniosków wynikających z map potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii i kardiologii na planowanie inwestycyjne w regionach.

W związku z tym zorganizowano dwa spotkania dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, z udziałem Ministerstwa Rozwoju oraz Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, mające na celu przedyskutowanie podejmowanych w regionach działań oraz ich zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych, wskazanie istotnych obszarów oraz wniosków, a także zaplanowanie kolejnych prac mających na celu wdrożenie i popularyzację wykorzystania map w regionach.

Pierwsze seminarium, dla grupy 7 województw (pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego), odbyło się w dniu 26 września 2016 r. Materiały ze spotkania dostępne są do pobrania poniżej:

Następne spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele kolejnych 7 regionów, zorganizowano w dniu 24 października 2016 r. Materiały z seminarium dostępne są do pobrania poniżej:

W celu wskazania dokładnych wniosków z map potrzeb zdrowotnych dla poszczególnych regionów, Departament Analiz i Strategii zlecił przygotowanie ekspertyz, których główne konkluzje zostały zaprezentowane na powyższych spotkaniach. Dokładna treść dokumentów dostępna jest do pobrania poniżej:

POWRÓT
powrót do góry