Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

Warsztaty były poświęcone opracowaniu modeli prognostycznych. Rekrutacja na warsztaty miała miejsce w maju 2015.

Tematyka warsztatów dotyczyła

Celem warsztatów była dyskusja nad przyjętą metodologią prognozowania. Warsztaty były prowadzone przez ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i modelowania. Każda placówka ochrony zdrowia z województwa mazowieckiego mogła zgłosić przedstawicieli zarówno na warsztaty z zakresu chorobowości, jak i kontraktowania usług medycznych i planowania inwestycyjnego. Warsztaty są przeznaczone dla przedstawicieli województwa mazowieckiego.

Warsztaty odbyły się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie w dniach: 26 i 29 maja 2015 roku.

POWRÓT
powrót do góry