Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

Szkolenia były przeznaczone dla kadry zarządzającej i przedstawicieli dysponentów środków publicznych. W zakresie oceny potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób przewlekłych w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia uczestnicy zostali przeszkoleni z wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Szkolenia były przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich województw (poza województwem mazowieckim, dla którego były prowadzone warsztaty w maju 2015 roku).

Szczegóły rekrutacji:

POWRÓT
powrót do góry