Mapy potrzeb zdrowotnych

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII

Mapa dla Polski – pobierz

MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII

Mapa Polski – pobierz

POWRÓT
powrót do góry