Do 07.2016 r. powstanie zbiór danych i analiz dla lecznictwa zamkniętego w zakresie pierwszych 15 grup chorób (A) będących podstawą tworzenia części dokumentu o nazwie mapa potrzeb zdrowotnych dla każdego z 16 województw w obszarze lecznictwa zamkniętego.

Mapy potrzeb zdrowotnych według definicji Rozporządzenia MZ dla każdego z 16 województw i jedna ogólnopolska mapa w obszarze lecznictwa zamkniętego, w zakresie 30 grup chorób opracowane zostaną do końca grudnia 2016 roku.

W drugiej połowie 2016 roku opracowywany będzie zbiór danych i analiz w zakresie AOS i POZ dla pierwszych 15 grup chorób (Moduł A).

Modele i mapy potrzeb zdrowotnych w ramach grupy A dotyczyć będą następujących grup chorób:

Na koniec roku 2016 sporządzonych zostanie 16 dokumentów dla każdego z województw oddzielnie i 1 ogólnopolski o nazwie MPZ, które będą zawierać:

Zakres informacji dla każdego z obszarów będzie zgodny z Rozporządzeniem.

W I połowie 2017 roku powstanie zbiór danych i analiz dla AOS i POZ w zakresie kolejnych 15 grup chorób (B) będących podstawą tworzenia dokumentu o nazwie mapy potrzeb zdrowotnych dla każdego z 16 województw w tych obszarach. Regionalne i ogólnopolskie (łącznie 17) mapy potrzeb zdrowotnych wg zakresu zdefiniowanego w Rozporządzeniu dot. AOS i POZ dla drugiej grupy chorób (B) powstaną do 12.2017r.

15 grup chorób(grupa B), które obejmą opracowania to:

Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia uzupełni dokument o nazwie ogólnopolskie mapy potrzeb zdrowotnych i opracuje ich ostateczny kształt. Dane ujęte w mapach zostaną także zaktualizowane w 2018 roku (i będą aktualizowane, zgodnie z zapisami Rozporządzenia, w okresie trwałości).

Od 2017 roku do końca 2018 roku, Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło działania upowszechniające opracowane modele oraz wykorzystanie Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w tym dostępnych w niej bazy wiedzy i publikacji. Przeprowadzonych zostanie 16 regionalnych konferencji skierowanych do dysponentów środków publicznych w systemie ochrony zdrowia, szpitali a także osób, które kształcą się lub podnoszą kwalifikacje na kierunkach związanych z kompetencjami kadr medycznych.

Dane zostaną udostępnione w ramach Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Na potrzeby tworzenia map Ministerstwo Zdrowia zgromadzi wiedzę o wskaźnikach wykorzystywanych do oceny jakości świadczeń i efektywności ich udzielania w innych krajach, zapewni konsultacje z interesariuszami, a także ekspertami, w tym ekspertami zagranicznymi.

POWRÓT
powrót do góry