Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

Cele projektu

Kluczowym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Posłużą one wsparciu decyzji zarządczych w ochronie zdrowia dotyczących chorób onkologicznych i kardiologicznych.

Istotne w tym zakresie było przeszkolenie kadry zarządzającej szpitali oraz dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystania w zarządzaniu w ochronie zdrowia regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób przewlekłych. Efektywne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej jest możliwe dzięki wykorzystywaniu modeli opisujących chorobowość, a co za tym idzie – prognozowanie potrzeb pacjentów w zakresie postępowania z tymi jednostkami chorobowymi. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się świadomość na temat głównych trendów epidemiologicznych w zakresie chorób onkologicznych i kardiologicznych. Uczestnicy warsztatów i szkoleń poszerzyli wiedzę  o funkcjonowaniu i wykorzystywaniu modeli prognostycznych w obszarze optymalizacji kontraktowania usług medycznych oraz planowania inwestycyjnego. Dzięki realizacji projektu zwiększono dostęp do narzędzi prognostycznych wspierających decyzje zarządcze w ochronie zdrowia w zakresie chorób kardiologicznych i onkologicznych.

Działania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu zrealizowano:

Uczestnicy zostali zapoznani nie tylko z metodologią i zastosowaniem modeli prognostycznych, lecz także z praktycznym zastosowaniem rezultatów wynikających z modelu planowania decyzji zarządczych dotyczących zasobów – w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały lokalnemu zapotrzebowaniu. Szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi analitycznych przeprowadzili specjaliści na podstawie materiałów przygotowanych przez ekspertów korzystających z doświadczeń zagranicznych. Uczestnicy szkoleń  korzystali z systemu e-learningowego, który umożliwia prace analityczne.

POWRÓT
powrót do góry