Platforma danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Projekt: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Projekt: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Zostanie stworzony system mapowania potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób oraz opracowania bazy analiz systemowych i wdrożeniowych.

Mapy potrzeb zdrowotnych - dokumenty

Mapy potrzeb zdrowotnych - dokumenty

Obowiązek publikacji map wynika z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z dokumentów strategicznych Funduszy Europejskich

Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

Obowiązek sporządzania planów wynika z art. 21 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Projekt: Szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

Projekt: Szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące chorób kardiologicznych i onkologicznych.

powrót do góry